Home » 2017 » Wystawa Jazz on the Cover - okładki Jazz Forum

Wystawa Jazz on the Cover - okładki Jazz Forum

 Wystawa zawiera 50 okładek magazynu Jazz Forum autorstwa Rafała Olbińskiego. Projekt wystawy realizowany od 2015 r.

MIEJSCA I DATY EKSPOZYCJI:

Zielona Góra, Piekarnia Cichej Kobiety, od marca do czerwca 2017